q215304051
男 27岁 已婚 China 广东 广州市
 • 基本信息
 • 用户名q215304051
 • 昵称Ace
 • 性别
 • 婚恋已婚
 • 星座白羊座
 • 生日1994-03-21
 • 家乡China 广东 广州市
 • 居住地Canada Ontario Toronto
 • 自我介绍You keep playing hard to get, you're gonna find yourself all alone.
 • 教育情况
 • 大学校長不讓講 1949 吹水
 • 高中老師不讓說 1943
 • 工作情况
 • 公司老闆不給工資
 • 职位茶水
 • 论坛信息
 • 最后访问 2020-10-24 03:06:11
 • 在线时间 0
 • 注册时间2014-04-23 22:55:00
 • 论坛等级
 • 论坛积分 667